Aktualności

Borowiacy w Narodowym Spisie Powszechnym

Już niedługo, 1 kwietnia, rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Tak jak dekadę temu, w 2011 roku, zachęcamy wszystkich czujących się Borowiakami do deklarowania swojej tożsamości w trakcie spisu. Wówczas Borowiacy złożyli zaskakująco liczną deklarację w tej materii.

W pytaniu numer 10, każdy czujący się Polakiem powinien zaznaczyć  narodowość: polska. Natomiast w pytaniu 11 na pytanie: Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? –  każdy, kto czuje się Borowiakiem powinien wybrać opcję „inna” i wpisać następnie „borowiacka”. Jest to jedyna możliwość zaistnienia wspólnoty borowiackiej w oficjalnych badaniach społeczeństwa Rzeczpospolitej. Wiadomo, jak ważne są urzędowe dane stworzone na podstawie tego badania, przy podejmowaniu decyzji przez instytucje państwowe. Wszystkim nam zależy na ochronie i wspieraniu naszej lokalnej kultury, na  rozwoju i systemowym wspieraniu edukacji regionalnej, a także na możliwości prezentowania naszych borowiackich oczekiwań i potrzeb – spraw dotyczących naszej lokalnej wspólnoty, stanowiącej odrębną grupę etniczną obywateli polskich.

A zatem: Borowiacy – spiszmy się!

Skip to content