Aktualności

Konkurs plastyczny “Elektromobilność”, “Odnawialne źródła energii” i “Ochrona klimatu”

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Powiatu Tucholskiego do udziału w konkursie plastycznym “Elektromobilność”, “Odnawialne źródła energii” i “Ochrona klimatu”

Konkurs ma przyczynić się do propagowania i wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce w tym na terenie Powiatu Tucholskiego, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i innowacyjnych rozwiązań dotyczących przemieszczania się, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochronny klimatu, rozwijania odpowiedzialności za stan środowiska oraz wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego. działających na terenie powiatu tucholskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole wraz z “zerówką”, klasy I-IV, klasy V-VIII Każdy może zgłosić tylko 1 pracę.

Format prac nie powinien być mniejszy niż format A4, a większy niż A3. Technika prac dowolna. Prace mogą mieć również formę przestrzenną.

Zgłoszenia do konkursu oraz przekazywanie prac (w formie skanu lub zdjęcia) odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres muzeum@tuchola.pl.

Oceniane podlegać będą tylko prace, których zdjęcie lub skan wraz z kartą uczestnictwa zostały przesłane w terminie do 7 grudnia 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.tucholski.pl.

Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Wioletta Chabowska, nr tel. 52 334 21 89

Skip to content