Aktualności

Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich

Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców nieprofesjonalnych z terenu Borów Tucholskich, w tym młodzież od 16 roku życia.
Przyjmujemy zgłoszenia w następujących kategoriach:
– rzeźba w drewnie, płaskorzeźba;
– ptaszki, zabawki drewniane;
– haft kaszubski tradycyjny (różne szkoły);
-czepce, strój ludowy;
– plecionka;
-malarstwo na szkle i drzeworyt

Pula nagród: I miejsce – 500 zł; II miejsce – 300 zł; III – miejsce 200 zł.
Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 21 września 2021 roku.Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.
Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu w całości.

Skip to content