Aktualności

Kto w sobotę 26 czerwca nie dotarł do Tucholi – niech żałuje!

Prawie trzydziestu artystów ludowych i rękodzielników, warsztaty ekologiczne przypominające stare tradycje, muzyka ludowa i tradycyjny poczęstunek – to wszystko można było odnaleźć w Tucholi na Jarmarku Świętojańskim w minioną sobotę.

Jarmark otwarty przez Przewodniczącą Rady Powiatu Dorotę Gromowską oraz Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego miał na celu zachowanie kulturowego dziedzictwa lokalnego w postaci sztuki ludowej, rękodzieła i kuchni, którego “strażnikami” są twórcy ludowi, rękodzielnicy i gospodynie wiejskie; aktywizację i integrację tego środowiska oraz popularyzację jego dokonań na otwartej imprezie dla mieszkańców powiatu tucholskiego.

Swoje wyroby zaprezentowali twórcy ludowi, rękodzielnicy i gospodynie z czterech gmin naszego powiatu. Plecenia tradycyjnych ludowych wianków z polnych kwiatów oraz robienia tradycyjnych woskowych świec z użyciem wosku pszczelego, ekologicznych surowców i naturalnych olejków można było nauczyć się na warsztatach prowadzonych przez Fundację Cudawianki. O ludową strawę w najlepszym wydaniu zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tucholi, tucholski ZAZ oraz Bar „Ewa” z Szumiącej. W sumie Jarmark odwiedziło ponad 400 gości, którzy przekażą dalej swoją wiedzę o tradycjach i zwyczajach ludowych.

W czasie imprezy odbyło się otwarcie dwóch wystaw w Muzeum Borów Tucholskich: „Od źródła do inspiracji” – wystawy prezentującej ceramikę wyprodukowaną w zakładach Lubiana ze zdobieniami borowiackimi i kaszubskimi oraz „Wystawa prac i promocja książki  pt. Twórcy Ludowi Gminy Kęsowo”. Obie te wystawy cieszyły się wielkim powodzeniem zwiedzających, można je nadal zwiedzać w Muzeum Borów Tucholskich. Wystawa o twórcach z Gminy Kęsowo przygotowana była przez panie: Kamilę Zimorską oraz Izabelę Modrzejewską z Kęsowa, a ze strony Muzeum Borów Tucholskich nad wystawami czuwała pani Wioletta Chabowska. 

W namiocie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, na dziedzińcu którego odbywała się główna część imprezy, można było zdobyć wiedzę o grzybach czy dzikich „zapylaczach”, czyli różnych odmianach dzikich pszczół i ich roli w biosferze. Ze stoiska, na którym wiedzą dzieliła się pani Dorota Borzyszkowska, można było wyjść też z… wystarczającą na pyszną kolację porcją boczniaka. Dyrektor TPK Remigiusz Popielarz wstępnie zaproponował, by przywrócić wspólne imprezy Powiatu Tucholskiego i Tucholskiego Parku Krajobrazowego, właśnie w formule rozpoczynającego sezon turystyczny Jarmarku Świętojańskiego.

Doskonałą możliwość do integracji wszystkich uczestników wydarzenia stworzyła potańcówka pod orzechem pn. „Raz na ludowo” przygotowana przez panią Marię Ollick i Borowiackie Towarzystwo Kultury. Jako oprawa muzyczna wystąpiły Frantówki Bysławskie, kapela „Purtki” z Chojnic, chór „Radosna Jesień” działający przy klubie seniora „Jesień” w Tucholi oraz Tomasz Kotowski z Tucholi. Do zabawy zachęcała i o lokalnych smakach i smaczkach, nie tylko kulinarnych, opowiadała pani Agnieszka Schreiber-Gut.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Jarmarku Świętojańskiego: przede wszystkim twórcom, rękodzielnikom i gospodyniom za prezentację swoich dokonań oraz gościom, którzy poznawali stare tradycje, próbowali smakołyków i doskonale się bawili. Podziękowania należą się także całej ekipie technicznej, jak i Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi. Dziękujemy Dyrektorowi TPK za użyczenie miejsca, stowarzyszeniu „Jak w rodzinie” za użyczenie namiotu oraz dyrektorowi  Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych za użyczenie stołów.

Warto zwrócić uwagę na społeczny aspekt Jarmarku: pyszne potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby z niepełnosprawnościami pracujące w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w organizacji warsztatów pomagali podopieczni fundacji „Cudawianki” z Lubiewic, sprzętowo wzmacniało nas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a występujący na scenie artyści to typowi społecznicy kultywujący ludowe tradycje. Jak doskonale widać na tym przykładzie, zaangażowanie społeczne, za które Powiat Tucholski został w 2019 roku uhonorowany Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, może być kluczem do realizacji działań o doskonałej jakości.  

Organizatorem Jarmarku był Powiat Tucholski wraz z Muzeum Borów Tucholskich i Gminą Tuchola, przy współpracy Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Impreza otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  grant realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

Skip to content