Aktualności

Muzeum Borów Tucholskich zamknięte do odwołania

Od 19 października ograniczona zostaje działalność Muzeum Borów Tucholskich. Jest to spowodowane ograniczeniami związanymi z występowaniem stanu epidemii.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) w związku regulacjami Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) oraz zaostrzającym się zagrożeniem epidemicznym Starosta Tucholski Michał Mróz zarządził, co następuje:

  1. Zawiesić do odwołania możliwość wstępu dla turystów do Muzeum Borów Tucholskich.
  2. Zawiesić do odwołania organizację w Muzeum Borów Tucholskich wszelkich działań odbywających się z udziałem publiczności.
  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Skip to content