Aktualności

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Elektromobilność, odnawialne źródła energii i ochrona klimatu” dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z 8 grudnia 2020 roku dotyczącego konkursu plastycznego „Elektromobilność, odnawialne źródła energii i ochrona klimatu” ogłoszonego przez Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.  

Na konkurs przesłano  61 prac plastycznych w formie skanu lub zdjęcia.

Wszystkie prace  wymagały  inwencji twórczej. Pomysłowość artystów zaskakuje. Wiele dzieł zasługuje na pochwałę , są ciekawe, pracochłonne i staranne. Użyto też różnych technik.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie:

1. Waldemar Kierzkowski – przewodniczący 

2. Danuta Wytrążek – członek

3. Krystyna Wesołowska – członek

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność prac z tematem, oryginalność rozwiązań, samodzielność, staranność, ogólne wrażenie artystyczne.

Po wnikliwej  ocenie wyłoniono  prace, a wraz z nimi  zwycięzców.

Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach następującym osobom:

Nagrody w kategorii przedszkole wraz z zerówką otrzymują:

1. Jakub Dembiński – Oddział Przedszkolny  przy SP Kiełpin

2. Kacper Gackowski – Przedszkole „Borowiacka Tęcza” oddział Lubiewo

3. Jakub Kuligowski – Przedszkole nr 1 Tuchola

Wyróżnienia w kategorii przedszkole wraz z zerówką otrzymują:

1. Martyna  Chabowska – Oddział Przedszkolny przy SP Zielonka

2. Magdalena Drejasz – Przedszkole nr 1 Tuchola

Nagrody w kategorii klas I-IV otrzymują:

1. Amelia Spica – SP nr 2 Tuchola kl.III

2. Marta Sumińska – SP Śliwice kl.III

3.  Szymon Drejasz – SP nr 5 Tuchola kl.IV

Wyróżnienia w kategorii klas I-IV otrzymują:

1. Zofia Pestka – SP Kiełpin kl.I

2. Michalina Szwaracka – SP Zielonka kl.III

Nagrody w kategorii klas V-VIII otrzymują:

1. ex aequo Edyta Glama – SP Iwiec kl.VIII i Agnieszka Wąśniewska SP nr 5 Tuchola kl.VIII

2. Inga Czapiewska – SP nr 1 Tuchola kl.VI

3. Julia Baugmart – SP nr 1 Tuchola kl.VIII

Wyróżnienia w kategorii klas V-VIII otrzymują:

1. Karol Oświeciński – SP nr 1 Tuchola kl.VII

2. Blanka Wojciechowska – SP nr 1 Tuchola kl.VIII

Nagrodę specjalną komisja przyznała Nicholasowi Śnitko – SP nr 1 Tuchola kl.VII

Nagrody za przyznane miejsca zostaną dostarczone i wręczone uczestnikom osobiście przez organizatora Konkursu po wcześniejszym umówieniu.

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ze względu na sytuację epidemiczną, dyplomy będą miały formę elektroniczną i zostaną przekazane emailem.

Komisja wraz z organizatorem Konkursu dziękują dzieciom i młodzieży za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców, nauczycieli i rodziców, którzy zachęcili swoich uczniów i swoje dzieci do udziału w konkursie.

Skip to content