Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z 16 września 2021 roku dotyczącego konkursu plastycznego „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” ogłoszonego przez Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.  

Na konkurs wpłynęło 67 prac plastycznych w formacie A3.

Wszystkie prace  wymagały  inwencji twórczej. Pomysłowość artystów zaskakuje. Wiele dzieł zasługuje na pochwałę, są ciekawe, pracochłonne i staranne. Użyto też różnych technik.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie:

 1. Waldemar Kierzkowski – przewodniczący
 2. Hanna Borzyszkowska – członek
 3. Jan Przybysz – członek

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność prac z tematem, oryginalność rozwiązań, samodzielność, staranność, ogólne wrażenie artystyczne.

Po wnikliwej  ocenie wyłoniono  prace, a wraz z nimi  zwycięzców.

Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach następującym osobom:

Nagrody w kategorii 6 – 10 lat otrzymują:

 1. Katarzyna Siniło – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi
 2. Kacper Zalewski – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Gostycynie
 3. Dominika Nowicka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi

Wyróżnienia w kategorii 6 -10 lat otrzymują:

 1. Antoni Dawid – Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi
 2. Aleksandra Dytman – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 3. Aleksandra Felczykowska – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 4. Kornelia Lamprarska – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 5. Nadia Krupa – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Nagrody w kategorii 11 – 15 lat otrzymują:

 1. Oliwia Wiśniewska – Szkoła Podstawowa w Pruszczu
 2. Krystian Piotrowski – Liceum Ogólnokształcące w Tucholi
 3. Radosław Wojcieszonek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi
 4. Marta Sumińska – SP Śliwice kl.III
 5. Szymon Drejasz – SP nr 5 Tuchola kl.IV

 Wyróżnienia w kategorii 11 – 15 lat otrzymują:

 1. Oliwia Bartosik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi
 2. Marcelina Borowicz – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Żalnie
 3. Martyna Borowicz – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Żalnie
 4. Kacper Kwasigroch – Liceum Ogólnokształcące w Tucholi
 5. Emilia Wytrążek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi

Nagrody w w kategorii 16 lat i więcej otrzymują:

 1. Martyna Narloch – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
 2. Maciej Deniszczuk – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Gostycynie
 3. Wiktoria Zalewska – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Gostycynie

Wyróżnienia w kategorii 16 lat i więcej otrzymują:

 1. Patryk Grabowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi
 2. Piotr Szewczyk – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

Wręczenie nagród, upominków i dyplomów laureatom, osobom wyróżnionym i uczestników konkursu nastąpi 18 września przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi podczas trwania Pikniku Powiatowego pod hasłem “Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

Po 18 września 2021 r. nagrody, upominki dyplomy laureatów, osób wyróżnionych i uczestników konkursu do odbioru w Muzeum Borów Tucholskich, ul. Podgórna 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00  

Komisja wraz z organizatorem Konkursu dziękują dzieciom i młodzieży za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców, nauczycieli i rodziców, którzy zachęcili swoich uczniów i swoje dzieci do udziału w konkursie. 

Nagrody w konkursie dofinasowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pracę nagrodzonę oraz wyróżnione dostępne są na profilu FB Muzeum. Zapraszamy.

Skip to content