Aktualności

"Sygnały myśliwskie – instrumenty, literatura, pamiątki z kolekcji Piotra Grzywacza"

W środę 6.07 w Muzeum Borów Tucholskich otwarta została wystawa “Sygnały myśliwskie – instrumenty, literatura, pamiątki z kolekcji Piotra Grzywacz.

Wernisaż wystawy był szczególny i nietypowy, bo zabrakło na Nim głównego bohatera Śp. Piotra Grzywacza. Uroczystość w muzeum rozpoczęła się chwilą ciszy.

W wernisażu uczestniczyli: Burmistrz Tucholi – Tadeusz Kowalski, Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego – Karol Gutsze, Radna Powiatu Tucholskiego – Wiesława Alichniewicz. Na spotkaniu obecna była najbliższa rodzina Śp. Piotra Grzywacza małżonka Joanna, syn Karol  z najbliższymi, szerokie grono przyjaciół, znajomych, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego którego był prezesem.

Działalność Pana Piotra Grzywacza znana była nie tylko w środowisku lokalnym czy w Polsce. Dzięki niemu o Tucholi jego sygnałach i sygnalistach usłyszała niemal cała Europa. Muzeum Borów Tucholskich było miejscem, z którym Pan Piotr był mocno związany. Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o jego śmierci.

Wystawa prezentuje dorobek życia tj. osobiste pamiątki i odznaczenia, dyplomy,  instrumenty, literaturę, plakaty zasłużonego dla powiatu tucholskiego człowieka.

Ogromne słowa podziękowania kierujemy również do najbliższej rodziny. To dzięki rodzinie poprzez jej wielkie zaangażowanie w przygotowaniach w muzeum oglądać możemy wystawę.

Skip to content