ESKAPADA 2024. Poznaj swój region z przewodnikiem już za nami

Opublikowano 30 kwietnia 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po raz dziesiąty, zaprosił miłośników historii oraz ludzi poszukujących nowych, atrakcyjnych miejsc w regionie do poznawania swojego regionu z przewodnikiem. Tym razem Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Koło Przewodników LAS (Lekko Aktywni Seniorzy) i Muzeum Borów Tucholskich zorganizowali spacer śladami tucholskich świątyń.

Punktem startowym był kościół pw. Bożego Ciała w Tucholi,  gdzie przewodnicy wraz z ks. proboszczem  Ireneuszem  Kalfem  czekali na ciekawych poznawania miejsc sakralnych w mieście Tuchola.  Trasa spaceru wiodła od kościoła  pw. Bożego Ciała przez nieistniejących już świątynie pw. św. Ducha, pw. św. Bartłomieja Apostoła, pw. św. Elżbiety, pw. św. Jakuba na Koślince przez dawny dom modlitw ewangelików, synagogę i kaplicę na tucholskim zamku, aż po obecne: kościół pw. św. Jakuba Apostoła i kaplicę przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety. Grupę poprowadził  ks. Ireneusz Kalf, który niezwykle ciekawie i z poczuciem humoru wprowadzał i przybliżał w historię zwiedzanych miejsc.
Drugą część spotkania zorganizowano w Muzeum Borów Tucholskich, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć prezentacje składającą się z pocztówek oraz artefaktów z dawnych świątyń znajdujących się w zbiorach instytucji, a także współczesnych zdjęć obiektów sakralnych znajdujących się w Tucholi. Przygotowana przez Jarosława Iwickiego prezentacja utrwaliła uczestnikom wiedzę zdobytą podczas spaceru.
Dodatkową niespodzianką był pokaz fotografii z rodzinnego albumu pani Marii Ollick, które uzupełniła opowieściami o przeszłości miasta.
Kolejnym punktem programu były warsztaty malowania na wodzie w technice ebru – tradycyjnej tureckiej sztuce tworzenia obrazów na powierzchni wody, na którą nanosi się barwniki, a następnie przenosi wzory na papier. Każdy uczestnik miał okazję spróbować swoich sił w tej niezwykłej formie artystycznej.
Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez członków Fundacji TEREN. To organizacja działająca na rzecz promocji i wsparcia lokalnych inicjatyw społecznościowych, która nie tylko dostarczyła smakołyki i zainteresowała uczestników techniką ebru, ale także podkreśliła wagę wspólnych działań i integracji społeczności lokalnej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i już teraz z niecierpliwością odliczamy dni do przyszłorocznej ESKAPADY.