Zaplanuj wizytę

Godziny otwarcia:

Wrzesień – Czerwiec:
Poniedziałek – Piątek:
8:00-16:00

Lipiec – Sierpień:
Poniedziałek – Piątek:
8:00 – 16:00
Sobota – Niedziela:
10:00 – 16:00

Nieczynne:
W dni świąteczne oraz: Nowy Rok, 6 stycznia, Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Boże Narodzenie.

Ostatnie wejście do Muzeum na 30 minut przed zamknięciem.

UWAGA ! Filmowanie i fotografowanie tylko za zgodą pracowników muzeum.


Bilety wstępu do Muzeum:

a) bilet normalny – 10 zł
b) bilet ulgowy – 5 zł
c) opłata za przewodnika od grupy – 15 zł (maksymalna grupa 25 os. )
d) bilet rodziny 2+2 – 20 zł (2 osoby dorosłe, 2 dzieci do ukończenia 18 roku życia)
e) bilet obejmujący udział w zajęciach muzealnych:
– robienie masła – 10 zł/osoba (minimalna grupa 10 os. )
Produkty spożywcze powstałe w trakcie zajęć pn. robienie masła nie nadają się do spożycia
– pranie na tarach – 5 zł/osoba
– malowanie toreb – 15 zł/osoba (maksymalna grupa 25 os.)
– inne (np. świąteczne) – 10 zł/osoba

Do nabycia biletu ulgowego po okazaniu ważnej legitymacji upoważnieni są:
– uczniowie szkół i studenci (przez co rozumie się uczniów szkół systemu oświaty, studentów oraz uczniów i studentów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym),
– emeryci i renciści

Do bezpłatnego wstępu do Muzeum upoważnieni są:
– dzieci do lat 7,
– pracownicy innych muzeów,
– osoby niepełnosprawne i ich opiekun,
– grupy zorganizowane dzieci i młodzieży ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
– 2 nauczycieli (opiekunów) wycieczki szkolnej liczącej nie więcej niż 25 osób,
– przewodnicy przychodzący razem z wycieczką.

Ulgi i bezpłatny wstęp nie dotyczy udziału w zajęciach muzealnych.
Produkty spożywcze powstałe w trakcie zajęć pn. Robienie masła nie nadają się do spożycia.

W celu otrzymania ulgi lub bezpłatnego wstępu konieczne jest okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uprawnienie lub wiek: ważnej legitymacji emeryta/rencisty, ważnej legitymacji szkolnej lub mLegitymacji szkolnej, ważnej legitymacji International Identity Card (ISIC), dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, licencja przewodnika turystycznego, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek, innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie zagranicznych osób uprawnionych, legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów.

Grupy zorganizowane zamawiające zwiedzanie z oprowadzeniem proszone są o kontakt z pracownikami muzeum w celu uzgodnienia terminu:
tel. 52 334 21 89
e-mail:muzeumtuchola@kpcd.com.pl

KPCD_ZARZĄDZENIE_Cennik MBT z dn. 02.04.2024

Regulamin Zwiedzania Muzeum Borów – Tucholskich – oddziału Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu


Lokalizacja:

Muzeum Borów Tucholskich
Podgórna 3, 89-500 Tuchola