Historia muzeum

Zdjęcie przedstawiające budynek Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi

Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, fot. KPCD

Muzeum Borów Tucholskich zostało udostępnione zwiedzającym 27 września 1980 r. jako Oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na siedzibę muzeum przeznaczono budynek z przełomu XIX/XX wieku, zlokalizowany przy zbiegu ulic Podgórnej i Murowej, który swoją architekturą nawiązuje do dawnych spichlerzy.

Jest to obiekt murowany, o stropach drewnianych, belkowanych. W przeszłości pełnił on różnorodne funkcje gospodarcze: magazynowano w nim zboża, rozlewano piwo, produkowano lody i skupowano zioła. Remont i adaptacja obiektu trwały od 1976 r. do 1980 r. Po ich zakończeniu przekazano go na rzecz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy w nieodpłatne użytkowanie na okres 12 lat. Budynek posiada 4 kondygnacje – trzy z nich przystosowano do celów wystawowych. W pierwszym roku funkcjonowania Muzeum zwiedziło 2751 osób. Obecnie liczba zwiedzających dochodzi do prawie 9000 rocznie. W latach 1992-2001 Muzeum zarządzane było przez Tucholski Park Krajobrazowy. 0d 2001 do 2024 roku zarząd nad Muzeum sprawowało Starostwo Powiatowe w Tucholi, które sukcesywnie modernizowało budynek i unowocześniało go zgodnie z potrzebami zwiedzających.

Od 1 marca 2024 r. muzeum jest zarządzane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, instytucję kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.