Wystawy stałe

 • Sala poświęcona historii miasta (parter)
  Tu znajdują się m.in. makieta średniowiecznej Tucholi i makieta Rynku Tucholskiego z lat 20-tych XX w. Zgromadzono także dawne widokówki i gazety, medale, informacje o historii miasta.
 • Chata Borowiacka (parter)
  Są to zrekonstruowane dwie izby typowej borowiackiej chaty. Pierwsza sala, pełniąca funkcję kuchni i spiżarki, wyposażona została w sprzęt codziennego użytku np. kierzynka, magiel, kołowrotek. Drugie pomieszczenie to izba z łóżkiem, skrzynią posagową, stołem, domowym ołtarzykiem, maszyną do szycia, strojami codziennymi i odświętnym. Chata Borowiacka przybliża dawne życie codzienne Borowiaków.
 • Flora i Fauna Borów Tucholskich (II piętro)
  Sala poświęcona przyrodzie Borów Tucholskich. Eksponowane są tu najciekawsze zwierzęta i rośliny występujące obecnie, jak również te, które nie są już spotykane. Zobaczyć można wiele gatunków zwierząt będących pod ochroną, a także inne, podlegające gospodarce łowieckiej. Część wystawy poświęcono zwierzętom związanym ze środowiskiem wodnym. Dodatkowo na wystawie prezentowane są narzędzia wykorzystywane do pracy w lesie.
 • Etnografia Borów Tucholskich (II piętro)
  Wystawa pokazuje dawne zawody, narzędzia i przedmioty niezbędne do ich wykonywania. Prezentowane są takie zawody jak: leśnik, pszczelarz, kowal, stolarz,  rybak, rolnik, fryzjer.

 

Zdjęcie przedstawiające fragment makiety średniowiecznej Tucholi

Sala historyczna

Zdjęcie przedstawiające fragment ekspozycji Chata Borowiacka

Chata Borowiacka

Zdjęcie przedstawiające fragment ekspozycji w sali Fauna i Flora Borów Tucholskich

Fauna i Flora Borów Tucholskich

Zdjęcie przedstawiające fragment ekspozycji Etnografia Borów Tucholskich

Etnografia Borów Tucholskich