Aktualności

“Hej kolęda, kolęda… – wskrzeszamy dawne tradycje”

9 grudnia w Muzeum Borów Tucholskich odbyła się impreza pn. „Hej kolęda, kolęda – wskrzeszamy dawne tradycje” zorganizowana przez Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego we współpracy z Muzeum Borów Tucholskich i Borowiackim Towarzystwem Kultury w Tucholi.

Barwny korowód przeszedł spod Urzędu Miejskiego następnie Rynkiem, aż do muzeum gdzie miała miejsce kolejna część wydarzenia. We wnętrzu budynku odbyła się prelekcja Pani Marii Ollick Prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, która wspominała obywające się mieście dawne korowody kolędników oraz opowiadała o kulturze ludowej czasu adwentu i godów. Następnym punktem wydarzenia był koncert Slavograjki Zuzanny Ciszewskiej, która wykonywała kolędy na średniowiecznych instrumentach. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach z wyplatania pająków świątecznych. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym na sercu leży kultywowanie tradycji naszych przodków oraz ratowanie od zapomnienia dawnych tradycji.

Zdjęcia dostępne na naszym profilu FB

Skip to content