“Hej kolęda, kolęda… – wskrzeszamy dawne tradycje”

Opublikowano 21 grudnia 2023

9 grudnia w Muzeum Borów Tucholskich odbyła się impreza pn. „Hej kolęda, kolęda – wskrzeszamy dawne tradycje” zorganizowana przez Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego we współpracy z Muzeum Borów Tucholskich i Borowiackim Towarzystwem Kultury w Tucholi.

Barwny korowód przeszedł spod Urzędu Miejskiego następnie Rynkiem, aż do muzeum gdzie miała miejsce kolejna część wydarzenia. We wnętrzu budynku odbyła się prelekcja Pani Marii Ollick Prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, która wspominała obywające się mieście dawne korowody kolędników oraz opowiadała o kulturze ludowej czasu adwentu i godów. Następnym punktem wydarzenia był koncert Slavograjki Zuzanny Ciszewskiej, która wykonywała kolędy na średniowiecznych instrumentach. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach z wyplatania pająków świątecznych. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym na sercu leży kultywowanie tradycji naszych przodków oraz ratowanie od zapomnienia dawnych tradycji.

Zdjęcia dostępne na naszym profilu FB