Nowa szansa dla Muzeum Borów Tucholskich

Opublikowano 29 czerwca 2023

Uratowane w 2001 roku przez Powiat Tucholski przed likwidacją Muzeum Borów Tucholskich wchodzi na kolejny etap rozwoju. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Tucholskiego i dzięki decyzji Rady Powiatu Tucholskiego wyrażonej uchwałą L/352/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. ma ono szansę stać się pierwszą w naszym powiecie instytucją kultury o randze wojewódzkiej.

Muzeum Borów Tucholskich ma docelowo stanowić ważną część Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa – instytucji kultury prowadzonej przez samorząd województwa, której celem jest wspieranie dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego poza dużymi ośrodkami miejskimi. Włączenie Muzeum Borów Tucholskich do struktur K-PCD pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków przeznaczonych dla instytucji kultury. Umożliwi ono promocję kultury borowiackiej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, zachowanie i uzupełnianie posiadanych zbiorów muzealnych oraz prowadzenie działań popularyzujących kulturę borowiacką na poziomie, na który ona zasługuje. Działania te będą prowadzone w porozumieniu z i w oparciu o lokalne organizacje, społeczników i regionalistów.

Pierwszym krokiem na tej drodze jest sprzedaż samorządowi województwa budynku przy ul. Podgórnej 3. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie i przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, które pozwolą na stworzenie bazy do dalszych działań. Zbiory muzealne pozostaną w Tucholi, w wyremontowanym budynku. Dzięki temu Muzeum Borów Tucholskich będzie stanowiło magnes przyciągający w Bory Tucholskie turystów nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego.

Silna instytucja kultury stanie się partnerem dla lokalnych samorządów. Najpierw jednak niezbędne jest doprowadzenie do skutku rozpoczętych uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego działań. Ustalone zostaną  szczegółowe warunki porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa, stanowiące bazę do przyszłej współpracy.

Zgodnie z obecnym harmonogramem działań Muzeum Borów Tucholskich ma wejść w struktury Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa z dniem 1 stycznia 2024 r. Do tego czasu zarządzanie budynkiem oraz prowadzenie w nim działalności nadal pozostaje w gestii Powiatu Tucholskiego.

Tuchola, 29.06.2023 r.